Brussel : ​De Energiepremies 2020 : verandering vanaf 1 september 2020!


Op 10/09/2020, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gestemd voor het creëren van een Energiepremiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021.Naar aanleiding van de gezondheidscrisis, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een economisch herstelplan op te stellen ter ondersteuning van de zwaar getroffen bouwsector. Het doel is eveneens om investeringen in de energie-renovatie te bevorderen om de klimaatuitdaging aan te pakken. Op 10/09/2020, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gestemd voor het creëren van een Energiepremiebonus voor studies en werken waarvan de eindfactuur opgemaakt werd tussen 01/09/2020 en 01/09/2021. Deze nieuwe bonus verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020.

Voor superisolerende beglazing (premie B4) : Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten.

Bron : https://environnement.brussels

October 12, 2020