AZ Damiaan, Ostende


AGC Seapane a fourni du vitrage Thermobel Top 1.1 et du Thermobel EnergyN.


AGC Seapane a fourni du vitrage Thermobel Top 1.1 et du Thermobel EnergyN.

Source photo : Nicolas Theunis

Architecte:
Boeckx Architects & Engineering, Oostende

Constructeur:
AZ Damiaan